Κεφαλή Οφθαλμοσκοπίου Heine K®180 με Διάφραγμα 2 και Λαμπτήρα

Οφθαλμοσκόπια

X