Αποτυχία Τραπεζικής Συναλλαγής

 

 

Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ

Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

 

 

 

 

Συνήθεις Λόγοι Μη πραγματοποίησης της συναλλαγής

  • Λανθασμένη Καταχώρηση των στοιχείων της Κάρτας σας
  • Υπέρβαση του Πιστωτικού Ορίου της Κάρτας σας
  • Χαμηλή Ποιότητα της Σύνδεσης σας με το Internet
  • Ξαφνική Διακοπή της Σύνδεσης σας με το Internet
X